KCP地球市民日本語学校 KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY

30 phút【Thời gian đi từ ga Tokyo/東京駅からかかる時間】

Tên tiếng nhậtKCP地球市民日本語学校
Tên trườngKCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY
Địa điểm1-29-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
Điện thoại03-3356-2359
Thời gian đi từ ga Tokyo20
Số lượng học sinh việt nam ở trường11
Học phí(yên/ việt nam đồng)
※2 năm/1JPY=209VDN
1,496,000/khoảng 312,664,000
HPhttp://www.kcp.ac.jp/
2018年9月更新

申込む-Để áp dụng

Các trường liên quan đến nhật bản/関連する学校

  1. 東新宿日本語学院 HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

  2. 新宿平和日本語学校 SHINJUKU HEIWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

  3. 東京コスモ学園 TOKYO COSMO GAKUEN

  4. 早稲田EDU日本語学校 WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

  5. ユニタス日本語学校東京校 UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO

  6. サム教育学院 SAMU LANGUAGE SCHOOL

  7. ISIランゲージスクール ISI LANGUAGE SCHOOL

  8. エリート日本語学校 ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

  9. フジ国際語学院 FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE