ISIランゲージスクール ISI LANGUAGE SCHOOL

21 phút【Thời gian đi từ ga Tokyo/東京駅からかかる時間】

Tên tiếng nhậtISIランゲージスクール
Tên trườngISI LANGUAGE SCHOOL
Địa điểm1F, 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
Điện thoại03-5155-6886 
Thời gian đi từ ga Tokyo21
Số lượng học sinh việt nam ở trường21
Học phí(yên/ việt nam đồng)
※2 năm/1JPY=209VDN
1,529,000/khoảng 319,561,000
HPhttp://www.isi-education.com
2018年10月更新


申込む-Để áp dụng

Các trường liên quan đến nhật bản/関連する学校

  1. エリート日本語学校 ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

  2. 東京ワールド日本語学校 TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

  3. サム教育学院 SAMU LANGUAGE SCHOOL

  4. 東京コスモ学園 TOKYO COSMO GAKUEN

  5. 新宿御苑学院 SHINJUKU GYOEN GAKUIN

  6. 東京中央日本語学院 TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

  7. ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE

  8. KCP地球市民日本語学校 KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY

  9. ミッドリーム日本語学校 MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE