Nếu bạn nhận được quyết định nhập học vào Trường bạn chọn ,chúng tôi sẽ gửi tặng tiền thưởng chúc mừng !入学が決まったらお祝い金をプレゼントいたします!

Nếu nộp đơn đăng kí thi từ trang web này, khi có quyết định nhập học vào trường tiếng Nhật thì bạn sẽ nhận được 70000 yên tương đương 15.000.000 VND*.

このサイトから申込みをして日本語学校に入学できましたら、お祝い金として7万円*をプレゼントさせていただきます。ベトナムの通貨に換算すると約15.000.000ドンになります。

*Vui lòng tham khảo chính sách trang web / サイトポリシーを参照ください。
 

Lưu ý:
Danh sách bên dưới có một số trường chưa nhận được sự chấp thuận. Để có thể nhận được tiền thưởng vui lòng chọn các trường có gắn ★ .

お祝い金をプレゼントしてくれる学校と、まだ了承を得ていない学校がありますので、お祝い金を希望される人はタイトルに★が付いた学校を選択してください。

Làm thế nào để bạn nhận được khoản tiền thưởng?

お祝い金を受け取る方法は?

①Trước khi dự thi kì thi đầu vào, bạn hãy đăng kí từ trang web này.(入学試験を受ける前に、このサイトから申込みをします。)

②Bạn sẽ tham dự kì thi đầu vào sau khi tới Nhật.(来日をして入学テストを受験します。)

③Sau khi có kết quả đã đỗ, bạn hãy đăng kí đơn xin nhận tiền thưởng.(合格をしたらお祝い金の申請をしてください。)

④Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá.(受け取りの審査を実施します。)

⑤Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 1~3 tháng.(1ヶ月〜3ヶ月でお祝い金があなたの口座に振込まれます。)

Vui lòng đăng kí đơn xin nhận tiền thưởng từ các hình thức sau khi quyết định tuyển sinh.

学校の入学が決定しましたらフォームからお祝い金を申請してください。
 

Áp dụng cho tiền thưởng/お祝い金を申請する